Om

Midgården er et bofællesskab, beliggende i Beder syd for Århus, som består af 21 ejerhuse + et fælleshus som vi alle ejer. Husene ligger i en klynge med nogle af husene i midten, og en privat vej rundt. Det gør at der er forholdsvis fredeligt, trafikalt set, så børnene kan frit lege udenfor husene. Desuden ligger der bofællesskaber på begge sider af vores bebyggelse, så det er et stort område børnene kan boltre sig på.

 

Fælleshuset bliver brugt til organiseret fælles-spisning 2-4 dage om ugen. Derudover er der alle mulige arrangementer lige fra fastelavnsfest over ølsmagning til konfirmationsfester.

“Parcellen ligger midt mellem Vildrosen og Sol og Vind og omfatter 21 huse og et Fælleshus. Deres historie er helt anderledes. Grunden blev købt af Sparekassen SDS, der lod arkitekterne Pridal og Weitling projektere 21 tæt-lave ejerboliger. Der blev afsat en lod på 250m2 til et fælleshus, hvis man senere ønskede et sådant. Husene blev solgt i 1982-83 som ejerboliger, området hed SDS-husene. I 1984 var der 14 familier, der ønskede et fælleshus opført, hvilket de øvrige bestemt ikke var enige i. Så nogle af modstanderne valgte at flytte, og i 1986 var de 21 familier enige og fælleshuset blev indviet i 1987. Samtidig ændrer bebyggelsen navn til Midgården- i nordisk mytologi er det stedet, hvor menneskene bor.

Det er nok mere korrekt at betegne Midgården som et boligfællesskab, hvor de oprindelige beboere ikke flyttede ind, fordi de ønskede et tæt fællesskab, men hvor man senere har gennemført en investering, hvor fælleshuset er ejet i fællesskab. Man kan godt forestille sig, at der har været inspiration til ændringen fra de to naboer.”  Lidt historie